Wanneer is sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 

Wanneer het kabinet (wederom) besluit tot een lockdown vanaf 18 maart, dan mogen wij nog uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg verzorgen. Hier leest u wanneer daar sprake van is.

 

Alleen indien sprake is van 'medische noodzakelijkheid' mag de medisch pedicuur zelf besluiten tot een behandeling. Een verwijskaart van de huisarts is niet noodzakelijk. Het betreft geen cosmetische behandelingen en de basiseisen (mondkapje / handen desinfecteren / registreren) zijn gewoon van kracht. Sowieso behandel ik uit 'medische noodzaak' uitsluitend de mij bekende klanten.

 

Er is sprake van medisch noodzakelijke voetzorg indien:

  • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico geeft op ontsteken;
  • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te ontsteken;
  • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of een wond;
  • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen;
  • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling plaatsvindt;
  • Een verdikte nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking;
  • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 (deze mensen worden persoonlijk door mij benaderd);

 *Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart-en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening,

  Bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblemen, verstoorde immuniteit.

 

Wilt u een afspraak maken voor een 'medisch noodzakelijke' voetbehandeling, belt u dan met 06 254 641 75.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nicole Tellings-Geerlings